Bedýnky.cz

místní jídlo s příběhem

O webu bedýnky.cz

Cílem webu je:

  • osílení propojování zemědělců a spotřebitelů (důraz na bedýnková družstva provozovaná zemědělci a spotřebiteli)
  • Propagace komunitních forem bedýnek (důraz na KPZ, biolkuby, atp.)
  • Vytváření sounáležitosti, pocitu vzájemnosti a společné platformy bedýnkových spotřebitelů a zemědělců
  • Sdílení informací o bedýnkování a dalších alternativách průmyslového potravinářského systémů (důraz na potravinovou suverenitu, udržitelné formy zemědělství, atp.)

Na bedynky.cz můžete

  • Vyhledat nejbližší bedýnkový systém v adresáři na hlavní stránce
  • Vyhledat nejbližší skupinu komunitou podporovaného zeměděltví v adresáři na hlavní stránce
  • Přidat vlastní bedýnkový systém do adresáře
  • Přidat vlastní systém KPZ do adresáře

Co na bedýnky.cz nemůžete

  • Koupit či prodat potraviny – web pouze zprostředkovává kontakt na fungující bedýnky či KPZky
  • Partneři